Informacje

Dni 24.XII.18r., 27.XII.18r. – 31.XII.18r. oraz 02.I.19r są dniami wolnymi

od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 W tych dniach posiłki nie będą wydawane.

Osoby, które chcą skorzystać z obiadów lub śniadań proszone są

o powiadomienie  Inspektora ds. żywienia najpóźniej do dnia 20.XII.2018r.

 

 

 

Zmiana regulaminu stołówki i kart zgłoszeń

Karty zgłoszenia dla ucznia

Karty zgłoszenia dla pracownika

Tutaj możesz zapoznać się z treścią całego Regulaminu funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

 

 

 

Opłata za obiady powinna być uiszczona do dnia 10 bieżącego miesiąca.

na konto:    42 1240 1503 1111 0010 0149 8654.

      Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie.

 

 

      Posiłki w stołówce szkolnej wydawane będą tylko za okazaniem karty elektronicznej.

Odpisy obiadów uwzględniane będą tylko wtedy, gdy informacja o rezygnacji z obiadu zgłoszona zostanie nie później niż do godziny 800,  wycieczki zgłasza wychowawca min 3 dni przed planowaną nieobecnością.

Odpisy należy zgłaszać Inspektora ds. żywienia tel kom. 661 263 462 SMS lub e-mailem joanna.gnieciak@zs12lublin.eu.
Lista odpisów udostępniana będzie u Inspektora ds. żywienia. Nadpłatę powstałą w wyniku odpisów odliczyć należy w kolejnym miesiącu.