„Szkoła młodych patriotów XXV edycja”

Z przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół  nr 12 uczestniczy
w  Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą „Szkoła młodych patriotów XXV edycja”

Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

W ramach projektu społeczność szkolna ZS 12 w Lublinie będzie wykonywała następujące zadania:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Relacje z przebiegu realizacji ww. zadań zostaną umieszczone na stronie naszej szkoły.

 

Koordynatorzy projektu: Wicedyrektor klas 1-3 SP Aneta Dams

Elżbieta Dominika Gralak

Inicjatywy w ramach projektu:

 

 

 

Skip to content