SZCZEPIENIA

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi akcji szczepień:

 

Ponadto, zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne, dotyczące możliwości szczepień uczniów, którzy ukończyli 12. rok życia, członków rodzin uczniów oraz pracowników szkoły. Spotkanie odbędzie się online, w czwartek 2 września 2021 r. o godz. 18:00. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBG9Ii2kWhA1-EoUBuQ7Lo0figvyQ86o5XO5bpDv895U1%40thread.tacv2/1630338013821?context=%7b%22Tid%22%3a%222136a827-1e8d-43d6-8c35-1a51237b60dc%22%2c%22Oid%22%3a%229109d0fa-a859-41ba-88cb-1e2cfd6b153b%22%7d

 

Z poważaniem,

Katarzyna Mazur-Saczuk
wicedyrektor

Skip to content