ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem przedstawionym na początku roku szkolnego /dostępnym w zakładce DLA RODZICÓW/,  w środę 18.11.2020 r. odbędą się zebrania dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 4-6, natomiast w czwartek 19.11.2020 r. zebrania dla rodziców/prawnych opiekunów klas 7-8. Ze względów epidemicznych, zebrania  z poszczególnymi wychowawcami klas odbędą się online poprzez platformę  Microsoft Teams. Początek zebrań-godzina 19.00. Aby omówić bieżące sprawy dydaktyczno-wychowawcze z pozostałymi nauczycielami prosimy o kontakt  poprzez dziennik elektroniczny (wysyłając wiadomość).

Zebranie klasy 4d odbędzie się w innym terminie wskazanym przez wychowawcę, ze względu na nieobecność nauczyciela.

Z poważaniem

Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor

Skip to content