Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 1960) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie do niedzieli, 29 listopada 2020 r. objęci są nauką zdalną. Przedszkole nr 86 będzie funkcjonowało stacjonarnie.

    Uwaga! Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzona jest działalność opiekuńcza dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

       W okresie zawieszenia zajęć w klasach I-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki  wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zmianami).

mgr Lucjan Miciuk
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Skip to content