rekomenduję w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa

Rekomenduję od dnia 12 października do odwołania – w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

16.09.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

W wytycznych MEN, MZ i GIS dodaliśmy nowy zapis, konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi:

  • Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej
i czerwonej. Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci
z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć:

  • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne,
    może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
    na odległość.

Przypominamy, że wszystkie aktualne informacje na temat nowych zasad organizacji pracy szkoły w czasie epidemii znajdują się pod banerem:

Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej.

Skip to content