Bezpieczny wypoczynek wakacyjny w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

Zespół Szkół nr 12 jest jedyną placówką z 64 szkół podstawowych w Lublinie, która podjęła się organizacji bezpiecznego wypoczynku letniego w formie Półkolonii 2020, nie tylko dla swoich uczniów, ale także dzieci z innych szkół. Działanie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Lublin (Wydział Zdrowia i Profilaktyki, GPPiRPA). Opieką zostało objętych 60 dzieci z oddziałów 0-VI. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia, w szczególnie trudnych warunkach pandemii, wymagała wytężonej pracy całego sztabu ludzi, dla których dobro i uśmiech dziecka są sprawami priorytetowymi.  Przygotowaniem szkoły na przyjęcie uczestników turnusu zajęli się pracownicy ZS nr 12: dyrekcja, nauczyciele (A. Łukasiewicz, K. Baran, E. Wiśniewska, P. Kopcińska-Wójcik, B. Wiśniewski), informatyk (S. Kulisz), pracownicy gospodarczy, administracji, księgowości, pionu żywieniowego, a także wolontariusze z IFMSA-Poland i RCKiK w Lublinie. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych ”Spójrz inaczej” realizowały  panie: P. Kopcińska – Wójcik oraz pani E. Tomaszewska.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku podjęto ścisłą współpracę z lekarzem A. Sławińskim i studentką Uniwersytetu Medycznego Z. Chilimoniuk, wolontariuszami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, którzy przeprowadzili akcję „Iskra Dla Serca” oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W trakcie turnusu odbyło się łącznie 13 godzin warsztatów pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED. Ze strony służb mundurowych pieczę nad uczestnikami Półkolonii pełnili przedstawiciele Straży Pożarnej: KMPSP  w Lublinie, JRG nr 4 w Lublinie oraz OSP Stary Brus.

Program Półkolonii był bardzo intensywny. Każda grupa miała harmonogram dostosowany do potrzeb i oczekiwań podopiecznych. Działania zostały zaplanowane w ten sposób, by uczestnicy jak najwięcej czasu spędzali na świeżym powietrzu, podejmowali różnorodną aktywność sportową, uczyli się dbać o swoje zdrowie, jednocześnie dobrze bawiąc się i wypoczywając. Dzieci brały udział w 26 wycieczkach autokarowych i pieszych do takich miejsc, jak: Ogród Botaniczny, Park Linowy, Mania Skakania, Akademia Tenisa, Aqua Park, Laser City, Kino, Mini ZOO, kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Nałęczowie. Specjalnym gościem był rycerz, pan G. Pasternak, reprezentujący firmę animacyjną „Iskra”, który w ramach wolontariatu przygotował dla dzieci niepowtarzalne warsztaty rycerskie.

Rodzice dzieci bardzo aktywnie włączyli się w działania podejmowane na turnusie, wspierali wychowawców w ich pracy, byli inicjatorami wielu interesujących pomysłów oraz przede wszystkim obdarzyli kadrę Półkolonii Letnich 2020 ogromnym zaufaniem, powierzając na całe 3 tygodnie największy skarb, czyli swoje dzieci. Na szczególną uwagą zasługuje fakt, iż były to Półkolonie całkowicie wolne od elektroniki. Regulamin, ustalony wraz z Rodzicami przed rozpoczęciem zajęć, nie przewidywał przynoszenia i używania telefonów komórkowych. Okazało się, że był to doskonały pomysł, gdyż program był tak atrakcyjny i dynamiczny, a „odzyskane” po okresie przymusowej izolacji kontakty rówieśnicze tak intensywne,…że pewnie nawet dzieci  tego faktu nie zauważyły…

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich Uczestników Półkolonii Letnich 2020 w ZS nr 12 w Lublinie oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do sukcesu tego przedsięwzięcia składa:

 

Kierownik Półkolonii Letnich 2020

Nauczyciel ZS nr 12 w Lublinie

strażak ratownik KPP z OSP Stary Brus

Marzanna Lebedziuk

Skip to content