Szanowni Rodzice!

Informuję, że Przedszkole nr 86 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie prowadzi zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze  w okresie: lipiec i sierpień br.

Proszę zainteresowanych rodziców o zgłoszenie dziecka do dnia 24 czerwca br.,

podając:

-nazwisko i imię dziecka,

– czas pobytu dziecka w przedszkolu np. 8.00-16.00,

– w jakim okresie będzie uczęszczało do przedszkola np. 10 lipca-17 lipca 2020 r.

– grupę, do której uczęszczało dziecko w okresie wrzesień-marzec.

Są to informacje niezbędne dla nas do zaplanowania i zorganizowania pracy placówki zgodnie z wytycznymi GIS.

 

Zgłoszenia przyjmujemy od rodziców dzieci, którzy nie zalegają w opłatach za wychowanie przedszkolne, w formie elektronicznej,  za  pośrednictwem  e-maila: beata.owczarek@zs12.lublin.eu

Nie przyjmujemy dzieci spoza przedszkola.

 

Informuję, że Przedszkole nr 86 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie prowadzi zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w okresie: lipiec i sierpień br.

Skip to content