Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Informacja na temat akceptacji zgłoszenia dziecka z rejonu do klasy I Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie dostępna jest na profilu kandydata.

Dla zgłoszeń dzieci do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie z określonym obwodem nie wymagamy złożenia dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Aneta Scherer

Skip to content