SZKOLNY KONKURS „PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI LEŻY W TWOICH RĘKACH”

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Odbywa się on w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.

Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Materiały i propozycje obchodów Dnia Ziemi:

Klasy 1-3

Klasy 4-8

Z tej okazji ogłaszamy szkolny konkurs na plakat, komiks lub grę planszową.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Cele konkursu: promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu, komiksu lub gry planszowej promujących Dzień Ziemi. Plakat powinien zawierać elementy graficzne oraz tekstowe, oraz mieć format A3. Technika wykonania wszystkich prac jest dowolna.

Oceniane będą:

– realizacja tematu konkursu,

– estetyka wykonania pracy,

– pomysłowość i oryginalność.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 10 maja 2020 r. na jeden ze wskazanych adresów mailowych:

malgorzata.ostaszewicz@zs12lublin.eu

monika.domanska@zs12lublin.eu

elzbieta.mazur@zs12lublin.eu

Wśród nadesłanych prac zostaną wyłonione miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. Nagrodą będzie cząstkowa ocena celująca wystawiona przez nauczyciela uczącego: biologii, przyrody, informatyki lub techniki.

Koordynatorzy:
Małgorzata Ostaszewicz,
Monika Domańska,
Elżbieta Mazur

Skip to content