#ZOSTANWDOMU FAJNIE JEST

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #ZOSTANWDOMU FAJNIE JEST

I. Organizator

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

II. Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotografii wśród uczniów,
 • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
 • Wspieranie akcji #ZostanWDomu.

III. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zdjęcie, które przedstawia formę spędzania czasu wolnego w domu.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób znajdujących się na zdjęciu.
 • Zdjęcia do konkursu powinny mieć format JPEG.
 • Prace należy przesyłać na adres e-mail: anna.koszbober@zs12lublin.eu, do dnia 10 maja 2020r.
 • W wiadomości e-mail należy uwzględnić takie informacje jak:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Klasa
 • Wszystkie prace będą opublikowane na stronie szkoły (zs12lublin.eu).
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Jury nagrodzi trzy najlepsze zdjęcia. W przypadku większej liczby zgłoszeń przewidywane są wyróżnienia.
 • Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie szkoły (zs12lublin.eu) 14 maja 2020r. Tego dnia zostanie podana informacja o odbiorze nagród.

IV. Kryteria oceny:

 • Zgodność z celami konkursu i tematem,
 • Walory artystyczne,
 • Ogólne wrażenie, pomysłowość i oryginalność.

V. Koordynatorzy konkursu:

 • Kinga Baran
 • Agata Dąbczak-Pasternak
 • Anna Kosz-Bober
 • Paulina Kopcińska-Wójcik

VI. Uwagi dodatkowe:

 • Zdjęcia niezgodne z regulaminem, złej jakości lub niezgodne z tematem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w powyższym konkursie.

Życzymy POWODZENIA

Skip to content