Szanowni Państwo!

W wyniku tymczasowego zawieszenia działalności placówek oświatowych, mającego na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i szerzenia się choroby zakaźnej u ludzi należy pamiętać, że uczniowie powinni zostać w domu, unikać miejsc publicznych oraz wszelkich zgromadzeń. Ograniczenia, które zostały wprowadzone, mają na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego tak ważne jest ich restrykcyjne przestrzeganie.

Na skutek decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się  koronawirusa w dalszym ciągu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze do dnia 15 kwietnia 2020r.

Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom i wątpliwościom, pragniemy wyjaśnić, że Kadra Pedagogów ZS nr 12 w Lublinie robi wszystko,
aby w tym trudnym czasie udzielić wsparcia uczniom, ale również służyć pomocą i wskazówkami rodzicom.

Obecnie pracujemy nad stworzeniem w naszej szkole narzędzia organizującego system kształcenia internetowego na odległość – platformy edukacyjnej.

Do czasu jej wdrożenia wykorzystujemy dotychczasowe rozwiązania,
tj. dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły oraz drogę mailową.

Pamiętając o konieczności wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożonym przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę wszelkie  trudności, z którymi Państwo się borykają i staramy się służyć pomocą.

Nie jest konieczne, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace. Różnicujemy treść i poziom zagadnień w odniesieniu do ich indywidualnych możliwości, biorąc pod uwagę m.in. opinie i orzeczenia. Pozostajemy w stałym kontakcie z wychowawcami, którzy zgłaszają dyrekcji uwagi odnoście funkcjonowania zdalnego nauczania w swoich klasach.

Pracujemy nad usystematyzowaniem czasu pracy i liczby zadań wysyłanych do uczniów tak, aby mogli w spokoju i zgodnie z zasadami higieny pracy je wypełniać.

Pozostajemy w gotowości do współpracy.

Z wyrazami szacunku 
Lucjan Miciuk
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Skip to content