Nauczanie zdalne w ZS nr 12 w Lublinie

Współczesny świat stawia przed edukacją szkolną zupełnie nowe wyzwania dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju spowodowała, że tymczasowo zostały zawieszone stacjonarne zajęcia we wszystkich  placówkach szkolnych. Z dniem 12 marca 2020 r. nauczyciele Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaczęli wypełniać swoje zadania i obowiązki w zupełnie nowych warunkach pracy zdalnej z uczniami. Każdy został zobowiązany do odpowiedniego  zaplanowania swojej pracy i  korzystania w praktyce z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności z: dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej. Narzędzia multimedialne i informatyczne, właściwie wykorzystywane sprzyjają procesowi uczenia się, a także go uatrakcyjniają.  Praca indywidualna z uczniami może zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań, a także jako impuls do większego niż dotychczas uczestnictwa w konkursach np. plastycznych, literackich czy okolicznościowych. Nauczyciele kierują edukacją uczniów i przekazują materiały do samodzielnej pracy w domu, w tym także w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, a rodzice wspierają swoje dzieci w tym procesie i nadzorują jego prawidłowy przebieg. Taka współpraca gwarantuje prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Niektórzy uczniowie zostali już wcześniej zapoznani i przygotowani do takiej formy zajęć w czasie ferii zimowych, kiedy uczestniczyli w zadaniu „Challenge z kaligrafii”.

Marzanna Lebedziuk

Skip to content