PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ” 2020

Szanowni Rodzice Uczniów klas I
Osoby chętne do udziału w projekcie „Umiem pływać” (dotyczy uczniów klas I) proszone są o złożenie w sekretariacie szkoły podpisanych oświadczeń wraz z klauzulą RODO do dnia 19 lutego 2020 r. (środa).
W przypadku pytań bądź wątpliwości chętnie udzielę Państwu informacji na powyższy temat.
Z wyrazami szacunku,
Aneta Scherer
wicedyrektor
Skip to content