Zajęcia dla uczniów klas 6, 7, 8 prowadzone przez Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej

Klasy szóste zostały objęte programem profilaktycznym „Przemocy- Nie”. Celem lekcji  był  wzrost świadomości uczniów na temat konsekwencji stosowania przemocy psychicznej i fizycznej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji narażenia na przejawy  zachowań. Funkcjonariusze Straży Miejskiej włączyli uczniów do udziału w grze wielkoplanszowej,  dzięki czemu  utrwalili wiadomości, zdobyli wiedzę na temat praw człowieka oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad.

Zajęcia dla klasy 7 i 8  poprowadzili  funkcjonariusze Straży Granicznej. Akcja  „HAZARD? Nie, dziękuję”   miała za zadanie podniesienie świadomości młodych osób  na temat konsekwencji oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard, granie w gry online,  a także uzależnienie od nich. Warsztaty organizowane były przez Krajową Administrację Skarbową, uzyskując honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

 Anna Tuczyńska- psycholog szkolny

Sylwia Kuźma-Langford- pedagog szkolny

 

Skip to content