PIENIĄDZE NIE SPADAJĄ Z NIEBA

Projekt z zakresu edukacji finansowej uczniów szkół podstawowych
PIENIĄDZE NIE SPADAJĄ Z NIEBA

Wielkim sukcesem uczniów z klasy 7c zakończył się w piątek 7.02.2020 r. finał konkursu
z Narodowym Bankiem Polskim „PIENIĄDZE NIE SPADAJĄ Z NIEBA”,
gdzie zajęli II miejsce.


Projekt był realizowany w odniesieniu do priorytetowych obszarów edukacji ekonomicznej wskazanych przez NBP, który był jego głównym sponsorem. Odnosił się głównie do poszerzenia świadomości uczniów w ramach gospodarowania budżetem, nabyciu wiedzy w jaki sposób zapobiegać wykluczeniu finansowemu, jak skutecznie oszczędzać i bezpiecznie pożyczać pieniądze. Dodatkowo uczniowie poznali zasady obliczania odsetek od lokat i kredytów ze szczególnym zwróceniem uwagi na RRSO.

– Projekt był realizowany od października 2019 roku.  W jego ramach przeprowadzono lekcje, podczas których uczniowie rozwinęli postawę krytycznego myślenia, analizowania i wnioskowania ukierunkowanego na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie gospodarowania pieniędzmi. Starałam się również zainteresować uczniów światem finansów. Nasz występ na gali finałowej spotkał się z ogromnym entuzjazmem zaproszonych gości m.in. pani dyrektor NBP oddział Lublin Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej.  – mówi p. Izabela Rodziewicz- koordynator projektu w naszej szkole.

Uwieńczeniem projektu był dwuetapowy konkurs:

I etapszkolny – obejmował napisanie testu z wiedzy ogólnej o finansach, gdzie trzy pierwsze miejsca zajęły odpowiednio: Natalia Nastarowicz, Katarzyna Ochnio i Paulina Sobczak – uczennice z klasy 7c.

II etap – międzyszkolny finał projektu obejmował występy trzyosobowych grup uczniów
i przedstawienie przez nich w ciekawej formie omawianych podczas projektu treści. Uczniowie z kl. 7c: Oliwia Rupiewicz, Bartłomiej Duda, Paweł Czubak oraz Jakub Pukalski zajęli w finale drugie miejsce, prezentując autorski program słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Izabeli Rodziewicz.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Skip to content