KONKURS PLASTYCZNY „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”

Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci z klas 0-III Zespołu Szkół  nr 12 w Lublinie do udziału w wyjątkowym konkursie plastycznym. Jest to pierwszy konkurs o tematyce dotyczącej medycyny, a w szczególności pracy lekarzy chirurgów. Organizatorem jest Towarzystwo Chirurgów Polskich.

 Konkurs ma na celu: 

  1. Zachęcanie uczniów do poznawania zawodu chirurga.
  2. Uświadamianie, jak ważna jest praca chirurgów.
  3. Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych, zwłaszcza minimalnie inwazyjnych metod leczenia.
  4. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych.
  5. Kształtowanie wrażliwości plastycznej uczniów.
  6. Promowanie pozytywnego wizerunku chirurga.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej na temat

 „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, wykonane farbami, pastelami, kredkami i innymi technikami umożliwiającymi zeskanowanie pracy.

Praca w formacie A4 powinna być wykonana samodzielnie przez dzieci – indywidualnie lub w zespole. Każdy uczestnik konkursu może brać udział w wykonaniu tylko jednej pracy.

 Nagroda będzie kwotą pieniężną (suma gwarantowana to aż 10 tys. zł), zebraną w ramach biegu charytatywnego, organizowanego podczas 28 Kongresu EAES (European Association for Endoscopic Surgery) w Krakowie (2 VI 2020). Szkoła, w której uczy się laureat, będzie mogła przeznaczyć wygraną na dowolny cel, uwzględniający opinie i potrzeby dzieci, związany ze sportem, rekreacją, aktywnością i ruchem na świeżym powietrzu oraz kreatywnością i działaniem zespołowym.

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do końca marca 2020 r. podczas spotkania Zarządu European Association for Endoscopic Surgery (EAES) na podstawie decyzji członków Zarządu EAES, którzy stanowić będą Komisję Konkursową.

Każdy uczestnik przed wykonaniem pracy jest zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, stanowiącym załącznik.

Wykonane prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym proszę przekazać koordynatorowi konkursu pani Marzannie Lebedziuk na zaplecze sali 134, gdzie będzie oznaczone miejsce ich składania. Prace, które mogą ulec zniszczeniu, proszę o włożenie do koszulki. Każdą pracę proszę podpisać na odwrocie ołówkiem (imię, nazwisko, klasa, nauczyciel).

 

Ostateczny termin składania prac: 10 marca 2020 r. (wtorek)

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

 

Koordynator Marzanna Lebedziuk

Skip to content