INAUGURACJA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE

Dnia 5 lutego 2020 r. rozpoczął swoją działalność Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. Należą do niego nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów i Dyrekcja. Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół nr 12 powstał we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i wchodzi w skład jego struktury okręgowej.

Wydarzenie to stało się częścią historii naszej szkoły, dzielnicy oraz Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ponieważ jest to pierwszy Klub HDK w szkole na terenie naszego miasta. Powołanie Klubu napełniło  radością serca 25 osób, które chcą bezinteresownie pomagać innym poprzez dar krwi i propagowanie idei  honorowego krwiodawstwa.

Uroczystość inauguracyjną zaszczycili goście: M. Padyż- Kierownik Pracowni Preparatyki Krwi Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, U. Drozdowska – Hradil- Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału  Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i opiekun merytoryczny Klubów Honorowych Dawców Krwi , P. Filip-  Kierownik Działu Promocji i Marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ksiądz P. Jędrzejewski – lubelski Duszpasterz Krwiodawców oraz przedstawiciele rodziców uczniów naszej szkoły.

Słowa Jana Pawła II wygłoszone w czasie homilii w Ełku w 1991 roku o „sprawach, których nie można odkładać na jutro, ale trzeba zacząć ich realizację już dziś, właśnie teraz, bo w różnych miejscach cierpi człowiek i woła o człowieka” odczytaliśmy jako przesłanie skierowane do nas o bezinteresownym spieszeniu z pomocą bliźniemu. Nie jest dziełem przypadku, że Klub  powstał w roku świętowania setnej rocznicy Urodzin Jana Pawła II.

Wart podkreślenia jest fakt, że w prace klubu spontanicznie włączyli się rodzice uczniów naszej szkoły, dostrzegając w tym wydarzeniu głęboki walor wychowawczy i edukacyjny, który może przynieść wymierne efekty w postawach młodzieży.

Nie byłoby Klubu, gdyby nie otwartość i życzliwość Pana Lucjana Miciuka – Dyrektora Zespołu Szkół nr 12, który wspierał realizację tego przedsięwzięcia i stworzył przestrzeń dla tej inicjatywy.

Zaczęła się historia pisana dobrem, ofiarnością, altruizmem,  miłosierdziem, odpowiedzialnością za drugiego człowieka, który nas potrzebuje. Udało nam się opowiedzieć po stronie dobra. Mamy nadzieję, że Klub będzie rozwijał się, rozrastał i podejmował dobre decyzje oraz przedsięwzięcia.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Klubu HDK W Zespole Szkół nr 12, zapraszamy do współpracy. Dzielmy się dobrem!

Joanna Kowalczyk

Marzanna Lebedziuk

Skip to content