III Świetlicowy Konkurs Plastyczny

Organizator: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie

Koordynatorzy: Agata Dąbczak-Pasternak,  Joanna Kutnik

Cele konkursu:

 • popularyzacja rękodzieła wśród dzieci;
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej;
 • promowanie młodych talentów;
 • zachęcanie do współpracy międzypokoleniowej- rodzice-dzieci, dziadkowie- dzieci;
 • współpraca ze szkołami.

Regulamin konkursu:

 • adresatami konkursu są uczniowie uczęszczający do świetlic szkół podstawowych w Lublinie;
 • każdy uczestnik może wykonać jedną pracę według własnego pomysłu;
 • format prac dowolny;
 • rękodzieło- zabawki szyte, gry planszowe, zabawki drewniane itd;
 • forma przestrzenna;
 • każda praca powinna być opatrzona w metrykę (imię i nazwisko ucznia, klasa, dane szkoły, adres e-mailowy, nazwisko i imię opiekuna plastycznego);
 • prace przechodzą na własność organizatora;
 • oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów;
 • termin składania prac upływa 28.02.2020 r.;
 • miejsce składania prac: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie ul. Sławinkowska 50, sala nr 58;
 • laureaci otrzymają nagrody i dyplomy,
 • lista laureatów zostanie umieszczona na stronie szkoły na początku marca 2020 r.;
 • kontakt do koordynatorów: Agata Dąbczak-Pasternak 792-644-811, Joanna Kutnik 506-956-133

Załącznik

Skip to content