Spotkanie z Temidą w klasie II g

Uczniowie klasy II g biorą czynny udział w cyklicznych zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, które uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, a także pozwalają na określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. W związku z tym poznają zawody swoich rodziców i uczestniczą w wycieczkach tematycznych. Klasa miała okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących zawodów prawniczych. Zajęcia przeprowadziła pani  A. Mochniej, mama Ninki. Dzieci  zobaczyły posąg Temidy, miały okazję obejrzeć togę i zdobyły wiele interesujących informacji na temat zawodu prawnika. Przeprowadzono także rozmowę na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych. Uczniowie wyposażeni w taką wiedzę mogą więc spokojnie odpoczywać.

Marzanna Lebedziuk

Skip to content