KOLĘDNICY MISYJNI

W okresie Świat Bożego Narodzenia na terenie naszego osiedla rozlegał się śpiew kolęd i pastorałek.  To nasi uczniowie, przebrani za Kolędników Misyjnych, pukali do drzwi wielu domów. W ramach akcji organizowanej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci mali misjonarze głosili Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom orędzie zbawienia oraz prawo miłości i przebaczenia.

Nasi uczniowie podjęli trud kolędowania i poświęcili swój czas dla swoich rówieśników z Amazonii. Trudne warunki życia dzieci w amazońskiej dżungli czyni je bezbronnymi wobec licznych problemów.

W wielu domach przyjmowano Kolędników Misyjnych z wielką radością i wspólnie z nami śpiewano kolędy.

s. Iwona

Skip to content