Półkolonie Zimowe

Szanowni Państwo,

W Naszej Szkole w czasie ferii będą organizowane półkolonie zimowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części finansowanego z Urzędu Miasta z Wydziału Zdrowia i Profilaktyki.

Półkolonie będą trwały od 20.01.2020 r. – 24.01.2020 r.

Planujemy stworzyć 3 grupy po 15 dzieci każda, czyli w sumie planujemy przyjąć 45 dzieci.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę dzieci z klas I – III, później klasy IV i na końcu klasy V.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę będzie dochód netto na osobę za ostatni miesiąc oraz sytuacja rodzinna.

Zapisy tylko i wyłącznie na cały okres trwania półkolonii, – czyli cały tydzień.

W celu uatrakcyjnienia półkolonii przewidziane są między innymi:

  • Multikino/Cinema City
  • Strefa Wysokich Lotów

Informacje oraz wnioski są dostępne na stronie głównej szkoły oraz u Pana Portiera.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 08.01.2020 r.

Z poważaniem

mgr Roman Denisiuk

Kierownik półkolonii

Skip to content