„Dzikie zwierzę, dziki ptak- podpowiemy co i jak!”

12 i 13 września odbyły się zajęcia z ornitologiem. Celem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Lublina w sprawach dotyczących właściwego postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie Miasta Lublin, w szczególności podejmowanie skutecznych interwencji wobec zwierząt wymagających pomocy, zwiększanie aktywności mieszkańców Lublina w zakresie czynnej ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową, zapoznanie z najczęściej spotykanymi gatunkami dzikich zwierząt spotykanych w Lublinie.

Dodatkowo uczestnicy projektu : -poznali najczęściej spotykane w Lublinie gatunki dzikich zwierząt (ssaki: nietoperze, jeż, lis, borsuk, bóbr, sarna, jeleń, łoś, dzik); ptaki (wróblowe, drapieżne, sowy), gady, płazy, owady, – potrafią postępować z dzikimi zwierzętami w mieście, zwłaszcza z podlotami ptaków i nietoperzami, –  poznali działania ochronne wobec dzikich zwierząt w mieście (odpowiedzialne dokarmianie, budowanie budek lęgowych dla ptaków, tworzenie miejsc przyjaznych jeżom domków dla owadów itp), – poznali działalność i dane kontaktowe instytucji i towarzystw, które zajmują się ochroną dzikich zwierząt, – potrafią prezentować pozytywne postawy wobec przyrody.

Skip to content