ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8 SP 04 grudnia 2019 r. (środa)

03 Harmonogram zebrań grudzień 2019-2020

Spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach:

KLASY 4-5 SZKOŁA PODSTAWOWA GODZ. 17:00

Kl. 4a

Nauczyciel na zwolnieniu

Kl. 4b

Sala 119

p. A. Zielińska

Kl. 4c

Sala 130

p. D. Soboń

Kl. 5a

Sala 161

p. M. Witkowska

Kl. 5b

Sala 110

p. K. Figiel

Kl. 5c

Sala 117

p. E. Dubiel

Kl. 5d

Sala 101

p. J. Marczewska

Kl. 5e

Sala 104

p. A. Czapla

Kl. 5f

Sala 129

p. R. Nowaczek

Kl. 5g

Sala 102

p. M. Ostaszewicz

KLASY 6-8 SZKOŁA PODSTAWOWA GODZ. 18:00

Kl. 6a

Sala 157

p. A. Karczmarz – Broda

Kl. 6b

Sala 148

p. J. Ogorzałek

Kl. 6c

Sala 146

p. R. Denisiuk

Kl. 6d

Sala 150

p. K. Teterycz – Iwanicka

Kl. 6e

Sala 142

p. W. Woś

Kl. 6f

Sala 138

p. K. Szpyt

Kl. 6g

107

p. A.M. Zielińska

Kl. 7a

Sala 132

p. E. Sobol

Kl. 7b

Sala 106

p. J. Dziedzic

Kl. 7c

Sala 128

p. E. Mazur

Kl. 8a

Sala 117

p. D. Szczepiński

Kl. 8b

Sala 130

p. E. Urbaś

Kl. 8c

Sala 102

p. M. Domańska

Pozostali nauczyciele uczący w klasach 4-8 SP będą dostępni od 17.00 do 19.00

w następujących salach:

Nauczyciel języka angielskiego oraz niemieckiego

zaplecze sali 130

Nauczyciel języka hiszpańskiego

zaplecze sali 102

Nauczyciele języka polskiego

zaplecze sali 117

Nauczyciele matematyki

zaplecze sali 110

Nauczyciele informatyki i techniki

zaplecze sali 146

Nauczyciele religii

zaplecze sali 142

Nauczyciel chemii

zaplecze sali 107

Nauczyciel fizyki

zaplecze sali 104

Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele wspomagający

pokój nauczycielski

Nauczyciele plastyki i muzyki

zaplecze sali 150

Pedagog i psycholog

pokój pedagoga

Serdecznie zapraszamy

Aneta Scherer

Justyna Semczuk

wicedyrektorzy

Skip to content