ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3 SP 03 grudnia 2019 r. (wtorek)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ_I-III_grudzień_2019

Spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach:

03 grudnia 2019r. (WTOREK), godz. 1700

Klasa I A – nauczyciel na zwolnieniu Klasa II A – 146 Klasa III A – 101
Klasa I B – 132 Klasa II B – 148 Klasa III B – 104
Klasa I C – 134 Klasa II C – 157 Klasa III C – 117
Klasa I D – 138 Klasa II D–150 Klasa III D – 125
Klasa I E – 141 Klasa II E– 106 Klasa III E– 107
Klasa I F – 142 Klasa II F – 110 Klasa III F – 119
Klasa II G – 102

Nauczyciele języka angielskiego, religii, specjaliści oraz wychowawcy świetlicy będą dla Państwa dostępni
w godz. 17
00-1900 w następujących salach:

Nauczyciele religii – zaplecze 142 ( I piętro)
Nauczyciel e. informatycznej (klasy drugie i trzecie) – 129 (I piętro)
Nauczyciele j. angielskiego – 159 (I piętro)
Pedagog/ psycholog – pokój pedagoga/psychologa /parter/
Logopeda – pokój 39 /parter/
Nauczyciel wspomagający w klasie 1a – zaplecze 130 (I piętro)
Nauczyciel wspomagający w klasie 2d – zaplecze 130 (I piętro)
Nauczyciel wspomagający w klasie 2f – zaplecze 110 (skrzydło gimnazjum, I piętro)
Nauczyciel wspomagający w klasie 2g –zaplecze 102 (skrzydło gimnazjum, I piętro)
Terapeuta SI – pokój nauczycielski
Kierownik świetlicy – gabinet kierownika świetlicy (skrzydło świetlic na parterze)
Wychowawcy świetlicy:
Świetlica 63- I. Wróbel, A. Kulas, A. Kosz-Bober
Świetlica 62- A. Rzedzicka, A. Kubiec, J. Ogorzałek
Świetlica 60- P. Kopcińska-Wójcik, M. Giszczak, A. I. Stelmaszek
Świetlica 58- K. Baran, A. Dąbczak-Pasternak, E. Czajka-Kamińska
Świetlica 22- J. Kutnik, A. Tokarska, B. Okuszko
Skip to content