,,BEZPIECZNA SZKOŁA”

W dniu 14 listopada uczniowie klas 4-6 SP uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Policji: Panią nadkomisarz Moniką Sową, asp.szt. Irminą Lakota oraz asp. szt. Karolem Wojdatem (dzielnicowym oś. Botanik i Sławinek). Celem prelekcji ”Bezpieczeństwo w szkole i poza jej terenem” był wzrost świadomości dzieci w kwestii negatywnych konsekwencji stosowania przemocy rówieśniczej – fizycznej i psychicznej, przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach, oraz wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń. W czasie spotkania omówiono także problem niewywiązywania się uczniów z obowiązku szkolnego  (wagary) oraz konsekwencji  prawnych z tym związanych. Uczniowie zapoznani zostali z wybranymi przepisami odnoszącymi się do odpowiedzialności karnej nieletnich, jak i procedur postępowania Policji, Sądu, Szkoły w przypadku wystąpienia zabronionego, negatywnego zachowania.

Sylwia Kuźma-Langford

Pedagog szkolny

Skip to content