Uroczyste obchody Dnia Niepodległości

W dniu 11 listopada Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie wziął udział w uroczystych obchodach  Dnia Niepodległości pod opieką p.Eweliny Urbaś. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Zamkowy, gdzie nastąpiło złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych, odegranie Hymnu Narodowego, uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, apel pamięci i salwa honorowa, złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku Lubelskiego oraz  koncert orkiestry wojskowej. Oprócz stałych punktów programu można było obejrzeć samochody wojskowe z okresu II wojny światowej, wyposażenie służb mundurowych, historyczne uzbrojenie i umundurowanie oraz pododdział kawaleryjski z udziałem ok. 50 koni.

Skip to content