DZIEŃ PAPIESKI

W naszej szkole tegoroczny Dzień Papieski „Wstańcie , chodźmy” był połączony z 41 rocznicą wyboru św. Jana Pawła II na Papieża. Uczennice naszej szkoły, należące do scholii parafialnej, przygotowały montaż słowno – muzyczny pt.: „Święty Jan Paweł II” pod kierunkiem s. Iwony. Przypomniały nam najważniejsze wydarzenia z życia Papieża, a w szczególności naukę na temat świętości. Słowa piosenek, filmy oraz prezentacja multimedialna na temat świętości Papieża wprowadziły nas w nastrój zadumy i refleksji na temat własnej świętości.

Św. Jan Paweł II przez przykład swojego życia  zachęcał nas, by zawsze dążyć do świętości, jak podkreślał to w Starym Sączu: „Nie lękajcie się być świętymi.” Te wskazówki dane przez św. Jana Pawła II są nadal bardzo aktualne i powinny być ważne dla każdego człowieka.

Papież odszedł 14 lat temu, ale w naszej pamięci, w polskich sercach, pozostanie na zawsze.

Po  przedstawieniu zabrał głos Pan Dyrektor Lucjan Miciuk skłaniając uczniów do zastanowienia się i próby odpowiedzi na pytania o sens naszego życia. Podkreślił, iż życie Jana Pawła II było takie samo jak każdego innego ucznia, ale poprzez swoją wytrwałość doprowadziło go do świętości. Następnie podziękował organizatorom przedstawienia.

Skip to content