Sportowy talent

Dnia 11.10.2019r. zostały przeprowadzone testy sprawności fizycznej dla klas IV podczas lekcji wychowania fizycznego w ramach akcji „Sportowy Talent”. Testy pomogła przeprowadzić Lubelska Unia Sportu na zlecenie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin. Ocena sprawności fizycznej odbyła się w oparciu o kryteria: siły, szybkości, skoczności. Miło nam poinformować, że aż 10 uczniów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu, który odbędzie się 14.12.2019r. Podczas dodatkowych sprawdzianów zostanie dokonana ocena predyspozycji do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych i przedstawiona oferta rozwoju pasji w jednym z klubów sportowych działających w Lublinie.

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Skip to content