IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 roku w Zespole Szkół nr 12 świętowaliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Organizatorem Głównym tej akcji edukacyjnej jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego. Znajomość tabliczki mnożenia podczas krótkich konkurencji sprawdzały Komisje Egzaminacyjne. Ekspertami byli uczniowie klas czwartych i piątych. Zaopatrzeni
w losy oraz karty z tabliczką mnożenia przepytywali zarówno starszych kolegów, jak
i dorosłych. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Radości było co niemiara.

Szczególne podziękowania należą się uczniom z Komisji Egzaminacyjnych – znakomicie się spisali!

Koordynatorzy:

Ewa Tomaszewska i Danuta Soboń

Skip to content