Zaproszenie na Lubelski Kongres Samorządów Uczniowskich

Szanowni Państwo,
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół zapraszają przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich lubelskich szkół na I Lubelski Kongres Samorządów Uczniowskich, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50.
 
Podczas kongresu chcielibyśmy poruszyć kilka ważnych tematów:

1. Miejsce szkół podstawowych w Młodzieżowej Radzie. 

W chwili obecnej nie ma możliwości wpisania wprost szkół podstawowych do Statutu Młodzieżowej Rady, przede wszystkim dlatego, że i tak liczna, najliczniejsza w Polsce, Młodzieżowa Rada miałaby ponad 100 radnych. Tak duża liczebność niestety nie przełożyłaby się na efektywność – już teraz liczba 76 radnych nie zapewnia skutecznego działania Rady. 
Nie mniej dostaję głosy ze szkół, szczególnie tych, które wcześniej były gimnazjami, o tym, że chcieliby dalej pracować w takiej formie, lub podobnej, jaką dawała młodzieżowa rada.
Uważam również, że uczniowie klas 7 i 8,czy nawet już 6, jak najbardziej zasługują na swoją ogólnolubelską reprezentację.
Dlatego też podczas Kongresu będziemy chcieli porozmawiać na temat Państwa oczekiwań i pomysłów – jak wypełnić lukę, która powstała w Młodzieżowej Radzie po likwidacji gimnazjów.
Do dyskusji zapraszamy również, a może przede wszystkim, te szkoły podstawowe, które dotychczas nie miały swojej reprezentacji w Młodzieżowej Radzie.

2. Lubelska Liga Samorządowa.

Kolejny temat to propozycja Młodzieżowej Rady organizacji konkursu promującego aktywność samorządów uczniowskich. Podejmując uchwałę intencyjną Młodzieżowa Rada zastrzegła, że regulamin konkursu zostanie stworzony wspólnie z samorządami uczniowskimi lubelskich szkół, dlatego na Kongresie będziemy chcieli uzgodnić z Państwem zasady Ligi. 
Na czym miałaby ona polegać? Przede wszystkim na promocji działań samorządów i zachęcaniu do aktywności. Samorządy Szkół zgłaszałyby swoje akcje i działania w różnych kategoriach, np. integracyjnych, kulturalnych, sportowych, obywatelskich itp. Najbardziej aktywne samorządy i najciekawsze działania byłyby nagrodzone.
To ogólnie. A co do szczegółów – na Kongresie zaproponujemy Państwu pewne zasady, ale byłoby wspaniale, gdyby zechcieli Państwo zgłosić swoje pomysły i rozwiązania. Taka liga funkcjonuje m.in. w Krakowie.
 
3. Koordynator Samorządów Uczniowskich.
 
Powołanie Koordynatora to jedna z rekomendacji projektu „Młodzież w Polityce”. Na kongresie będziemy chcieli omówić z Państwem, Państwa oczekiwania względem tej funkcji. Jakie zadania powinien, Państwa zdaniem, realizować koordynator i jakie działania wspierające samorządy i opiekunów samorządów podejmować. Tu również z radością przyjmę wszelkie Państwa propozycje.
Mam nadzieję, że Koordynator będzie mógł zacząć swoją pracę dla Państwa już od września 2019 roku.
 
Jako ostatni blok przewidziane są warsztaty dla samorządów, m.in. dotyczące integracji między samorządami, pozyskiwania sponsorów, liderstwa.
 
Ponieważ na Kongresie będziemy chcieli poruszyć bardzo istotne dla Państwa tematy, bardzo proszę o wyznaczenie minimum dwuosobowych delegacji z każdej szkoły.
Proszę o potwierdzenie obecności na Kongresie telefonicznie lub mailowo do dnia 12 czerwca 2019 r.
 
Skip to content