,,Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” DEBATA KLAS 8

,,Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie” –  to projekt skierowany do uczniów klas VIII , który nasza placówka realizuje cyklicznie we współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków odurzających, w szczególności dopalaczy oraz promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Spotkanie młodzieży ze specjalistami zajmującymi się problemem uzależnień przybiera formę debaty podczas, której uczniowie mają szansę zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości, dzielić się własnymi opiniami. Debatę rozpoczyna przygotowana i odegrana przez uczniów inscenizacja dotycząca problemu uzależnienia od narkotyków. Młodzież, poprzez aktywne uczestniczenie w dyskusji, ma możliwość głębszego zapoznania się  z  konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi,  jakie wiążą się z dopalaczami i innymi uzależnieniami, a także wyrobienia poczucia odpowiedzialności za swoje trzeźwe wybory życiowe.

Szczególne podziękowania kierujemy do grona zaproszonych gości, którzy mimo licznych obowiązków znaleźli czas by służyć naszej młodzieży swoją wiedzą i doświadczeniem:

Magdalena Starodomska – Psycholog, terapeuta , Stowarzyszenie Powrót z U.

Ilona Osadoczuk – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Elżbieta Konowałek – Wydział  Prewencji KMP w Lublinie , koordynator projektu

St. asp. Rafał TrockiWydział Prewencji KMP w Lublinie

Asp. szt. Mariusz Kurębski – dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji Lublin

Skip to content