FESTIWAL INSPIRACJI

Dnia 20 maja w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się już V edycja corocznego wydarzenia, organizowanego przez Fundację Sempre a Frente- Festiwalu Inspiracji. W spotkaniu młodzieży z całego województwa uczestniczyło 15 uczniów klas VIII naszej szkoły, którzy wzięli udział w interaktywnej, drużynowej grze edukacyjnej połączonej z wymianą doświadczeń i integracją z rówieśnikami z różnych środowisk szkolnych. Tym razem Festiwal został zrealizowany pod hasłem „Obudźmy się!”. W czasie wydarzenia uczestnicy, poprzez podejmowanie różnych ,,misji” dowiedzieli się, jaki potencjał w nich drzemie oraz odkryli nieznane dotąd ścieżki samorozwoju. Zdobyli także nowe kompetencje społeczne, przydatne zarówno w codziennym życiu, jak i pomocne w przyszłości w odnalezieniu się na rynku pracy. Uczniowie  mogli także porozmawiać z ekspertami oraz poznać organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne działające w Lublinie i w woj. lubelskim, a także ich ofertę kulturalno – edukacyjną.

pedagog szkolny- Sylwia Kuźma-Langford

psycholog szkolny- Anna Tuczyńska