ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJCIEKAWSZA KARTKA DLA MAMY”

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci ze świetlicy szkolnej do udziału w konkursie. Celem konkursu jest promocja Dnia Matki oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

Na prace czekamy do 27.05.2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 03.06.2019 r. na stronie szkoły.

Regulamin