Diagnoza końcoworoczna

W dniach 7 V 2019 r. – 10 V 2019 r. uczniowie klas I-III naszej szkoły przystąpili do pisania diagnozy końcoworocznej. Diagnoza umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.  Życzymy naszym uczniom jak najlepszych wyników!!!

 

Koordynatorzy:

Marzanna B.

Maria G.- N.

Skip to content