Szanowni Rodzice,

 Informujemy, że rozpoczynają  się zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020.
Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy Szkolnej.

Aktualny formularz „ Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” dostępny jest u kierownika świetlicy, wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Dokładnie wypełnione karty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie
do 31 maja 2019 r.

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

                                                                                                                                                                                                          Anna Lis
kierownik świetlicy

Skip to content