Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną pt. Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych. Konferencja odbędzie się 06.04.2019 r. w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50.

Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju dzieci zdolnych oraz zwrócenie uwagi na konieczność zaopiekowania się tą grupą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizatorzy, oprócz udziału w sesji wykładowej, zapewniają uczestnictwo w dwóch warsztatach (wybieranych z oferty ponad dwudziestu dostępnych).

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej, a także metodyków, pracowników kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na konferencję należy wysyłać poprzez formularz elektroniczny dostępny od 1.03.2019 r. do 29.03.2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rejestracja może zostać zakończona wcześniej.

Mamy nadzieję, że konferencja ta stworzy autentyczną przestrzeń wymiany doświadczeń
w zakresie wspomagania rozwoju dzieci zdolnych i wpisze się w proces podnoszenia jakości edukacji zarówno w perspektywie regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

BRAK MIEJSC

Miło nam poinformować, że wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym:

oraz patronatem medialnym:

Skip to content