,,PRZEMOCY – NIE”

W ramach realizowanych w szkole działań profilaktyczno-wychowawczych, uczniowie klas 4 SP uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poprowadzonych przez specjalistów Straży Miejskiej w Lublinie- ,, Przemocy NIE”. Celem spotkania było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej źródeł, przejawów, konsekwencji zachowań agresywnych. Dzieci uczyły się sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, rodzących negatywne emocje tj. złość, gniew, nienawiść. W celu wzrostu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, jak i poza jej terenem, ważne jest aby oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w naszej placówce były wspierane przez oddziaływania wychowawcze rodziców, tak by dzieci miały świadomość ewentualnych skutków własnego zachowania.

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Skip to content