KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ I PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Cele konkursu:

– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

– Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej.

– Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.

– Przekazywanie tradycji w rodzinie.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu wykonują tradycyjne pisanki lub palmy wielkanocne.

3. Warunki udziału:

– wykonanie najciekawszej pisanki lub palmy wielkanocnej;

– wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;

– samodzielne wykonanie pracy.

4. Miejsce i termin składanie prac:

Prace należy składać do 4 kwietnia 2019 r. (sala 134).

5. Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące informacje:

imię i nazwisko uczestnika, klasa oraz nazwisko opiekuna.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 kwietnia 2019 r.

Koordynatorzy: K. Szerzeniewska, E. Koniczyńska, E. Piekarniak

Skip to content