Zapisy do klas I szkół podstawowych 2019-2020

Szanowni Rodzice,

4 marca 2019 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 4 marca 2019r. do 15 marca 2019r. /więcej w zakładce zasady naboru/
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Jednocześnie informuję, iż rodzice/prawni opiekunowie dzieci
7-letnich
(odroczonych) składają wniosek zgłoszeniowy TYLKO
W WERSJI PAPIEROWEJ w sekretariacie szkoły.

Wniosek W WERSJI PAPIEROWEJ składają także rodzice/prawni opiekunowie dziecka realizującego obowiązek przedszkolny w Przedszkolu nr 86 w Lublinie, których adres zamieszkania nie znajduje się w obwodzie szkoły.

Ewelina Zakrzewska

wicedyrektor