DZIEŃ POSTACI LITERACKIEJ

Mickiewiczowska Świtezianka przestrzegała, że zdradzając kochającą osobę, zostaniesz surowo ukarany. Dzięki wędrówkom Małego Księcia pamiętamy, że: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Natomiast mitologiczna Demeter, trojański król Priam oraz Antygona jednogłośnie dowiedli, że nie ma istotniejszej wartości niż więzy rodzinne.

Postacie literackie nie są wyjałowionymi z poglądów wydmuszkami. Bywają hardymi osobowościami, które skłaniają nas do autorefleksji i pracy nad charakterem.
Dlatego tuż przed feriami gościliśmy w murach sławińskiej szkoły bohaterów naszych lektur wywierających znaczący wpływ na kształtowanie naszej osobowości, w których wcielili się nasi uczniowie. Na korytarzu Zespołu Szkół nr 12 mogliśmy dostrzec: Rudego, Alka, Zośkę, Monię, Nike, Persefonę, Atenę, Posejdona, Zeusa, Artemidę, Alinę i Balladynę, Zawiszę Czarnego, krzyżackiego zakonnika, Araba, bankiera, Pana Wołodyjowskiego, Sachema, Sherlocka Holmesa, Stańczyka, Świteziankę, Antygonę, Hermionę Granger, Harrego Pottera, Małego Księcia i Różę czy Pippi Langstrumpf.

Dziękujemy naszym wspaniałym, odważnym i kreatywnym Uczniom za zaangażowanie i pomysłowość. Po feriach zostaniecie nagrodzeni za swoje poczucie humoru i wiedzę o postaciach literackich. Tymczasem szykujcie się na kolejną edycję. Lada dzień ogłosimy Dzień Postaci Filmowej!

Anna Zielińska
Jakub Rzeźnik
oraz Samorząd Uczniowski