,,CYBERPRZEMOC” WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE UCZNIÓW KLAS 5-6 SP

Dzięki współpracy naszej Szkoły z Wydziałem ds. Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Lublin uczniowie klas 5-6 SP uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-wychowawczych ,,Cyberprzemoc”. Zajęcia miały na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w sieci. Z uwagi na liczne zagrożenia, jakie czyhają w cyberprzestrzeni na młodych ludzi, jak i wzrastający problem wykorzystywania wizerunku kolegów bądź koleżanek w celu dokuczania im, ważne jest, aby rodzice wspierali szkołę w działaniach mających na celu naukę swoich dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  z Internetu.

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Skip to content