PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ

Dzięki wsparciu doradców zawodowych Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie uczniowie klas III Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach  edukacyjnych mających na celu pomoc  w poznaniu swoich zainteresowań, predyspozycji i osobowości zawodowych. Młodzież podczas 90 min. warsztatu miała okazję przeanalizować dostępne ścieżki  dalszej edukacji z uwzględnieniem swoich  predyspozycji  i zainteresowań. Gimnazjaliści zostali zapoznani z ofertą  szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelni wyższych.

Uczniowie oraz rodzice chętni do skorzystania z pomocy psychologiczno-doradczej w zakresie określenia indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej mogą skorzystać z Punku Konsultacyjnego Doradców Zawodowych prowadzonego w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8.

Serdeczne podziękowania kierujemy do doradców zawodowych: mgr Małgorzaty Opidowicz i  mgr Jagody Chwiejczak  za wkład w edukację naszej młodzieży.

Punkt Konsultacyjny Doradców Zawodowychinformacje

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Skip to content