BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH- WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Nikt nie jest zobowiązany, by kogokolwiek lubić, ale istnieje pewna rzecz, o której warto pamiętać: SZACUNEK.”

– Autor nieznany

W dniu 10 stycznia 2019 r. klasy uczestniczyły w zajęciach  profilaktyczno-wychowawczych dotyczących tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich. Celem warsztatów było zwiększenie umiejętności budowania więzi z rówieśnikami i dorosłymi w oparciu o takie cechy jak: trwałość, głębia, satysfakcja, szacunek. Poprzez ćwiczenia i dyskusję dzieci miały możliwość zwiększenia świadomości siebie i własnych emocji niezbędnych do tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych oraz rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Program sfinansowany został przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Serdeczne podziękowania za przeprowadzenie zajęć kierujemy do Pana dr. Ireneusza Siudema oraz Pani mgr Marleny Stradomskiej.

Pedagog szkolny

Sylwia Kuźma-Langford

Skip to content