Półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

W naszej szkole w czasie ferii będą organizowane półkolonie zimowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części finansowanego z Urzędu Miasta z Wydziału Zdrowia i Profilaktyki.

Półkolonie będą trwały od 11.02.2019 r. do 22.02.2019 r. 

od godziny 7:00 do 15:00

Planujemy stworzyć 6 grup po 15 dzieci każda, czyli w sumie zamierzamy przyjąć 90 dzieci.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę dzieci z klas I – III, później z klasy IV i na końcu z klasy V.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę będzie dochód netto na osobę za ostatni miesiąc oraz sytuacja rodzinna.

Zapisy tylko i wyłącznie na cały okres trwania półkolonii, czyli całe dwa tygodnie.

W celu uatrakcyjnienia półkolonii przewidziane są między innymi:

  • Multikino/Cinema City
  • Strefa Wysokich Lotów
  • BOUNCE Lublin
  • Kulig
  • oraz wiele innych atrakcji

W związku z tym dopłata do półkolonii będzie w granicach 250 zł – 350 zł za całe dwa tygodnie.

Informacje oraz wnioski będą dostępne na stronie głównej szkoły.

Informacje szczegółowe i zapisy dostępne
są u pedagoga szkolnego, psychologa

oraz u Pani Kingi Teterycz – Iwanickiej – poprzez dziennik elektroniczny.


Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 04.02.2019 r.

Skip to content