II Świetlicowy Konkurs Plastyczny ,,Zabawki naszych dziadków”

Organizator: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie

Koordynatorzy: Agata Dąbczak-Pasternak, Bożena Okuszko, Joanna Kutnik

Cele konkursu:

• popularyzacja rękodzieła wśród dzieci;

• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej;

• promowanie młodych talentów;

• zachęcanie do współpracy międzypokoleniowej- rodzice-dzieci; dziadkowie- dzieci;

• współpraca ze szkołami.

Regulamin konkursu:

• adresatami konkursu są uczniowie uczęszczający do świetlic szkół podstawowych w Lublinie;

• każdy może wykonać jedną pracę według własnego pomysłu;

• format prac dowolny;

• rękodzieło- zabawki szyte, gry planszowe, zabawki drewniane itd;

• forma przestrzenna;

• każda praca powinna być opatrzona w  metryką (imię i nazwisko ucznia, klasa, dane szkoły, adres e-mailowy, nazwisko i imię opiekuna plastycznego);

• prace przechodzą na własność organizatora;

• oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów;

• termin składania prac upływa 21.01.2019r.;

• miejsce składania prac: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie ul. Sławinkowska 50, sala nr 62;

• laureaci otrzymają nagrody i dyplomy,

• lista laureatów zostanie umieszczona na stronie szkoły do 25.01.2019r.;

• kontakt do koordynatorów: Agata Dąbczak-Pasternak 792-644-811, Bożena Okuszko 510-151-222, Joanna Kutnik 506-956-133

Skip to content