Pomaganie jest piękne! Kto pomaga, dzieli się ogromem serca z potrzebującymi.

Pomaganie jest piękne! Kto pomaga, dzieli się ogromem serca z potrzebującymi.

Właśnie z taką ideą zorganizowano Mecz Słodkich Serc. Wydarzeniu nadali wagi inaugurujący rozgrywki  Pan Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 Lucjan Miciuk, Pani Monika Szumera, Wizytator z Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Pani Agnieszka Ciszewska, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Przemówienia miały charakter  wzmacniający postawy prospołeczne uczniów oraz uwrażliwiały  na potrzeby innych (szczególnie słabszych i potrzebujących).

Piątkowe rozgrywki  piłki nożnej, nauczyciele kontra uczniowie, zgromadziły gromką publiczność, zaangażowały brać uczniowską oraz nauczycieli konkurujących ze sobą w słusznej sprawie. Przepiękny puchar oraz medale ufundowała dla uczestników meczu Rada Rodziców.

Z całego serca dziękujemy wszystkim wspierającym akcję.

Szef Sztabu

Kinga Teterycz – Iwanicka

Koordynatorzy

Anna Tuczyńska

Kamil Stefaniak

Skip to content