Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 18 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych przeżywali swoje wielkie święto – Ślubowanie.

W obecności zaproszonych gości: Doradcy Prezydenta Miasta Lublin – Pani Jadwigi Mach, Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, Radnej Rady Miasta Lublin, Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani  Agnieszki  Ciszewskiej, zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców  – Pani Magdaleny Nowak – Kowalczyk oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie – Pana Lucjana Miciuka, wicedyrektor Eweliny Zakrzewskiej, wicedyrektor Iwony Drobek, kierownika świetlicy Anny Lis, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, a także licznie przybyłych rodziców i znajomych, rozpoczęła się uroczystość ślubowania.

Pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia dokonał Dyrektor szkoły – Pan Lucjan Miciuk. Od tej chwili wszyscy pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, legitymację szkolną, zeszyt i długopis. Dzieci miały możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

 

Skip to content