UWAGA

        Dzień  02.11.2018r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu posiłki nie będą wydawane.

Osoby, które chcą skorzystać z obiadu lub śniadania, proszone są

o powiadomienie  Inspektora ds. żywienia najpóźniej do dnia 25.10.2018r.