NARODOWE CZYTANIE 2018

W sobotę 8 września przedstawiciele Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie – nauczyciele Pani Zofia Jakóbczak i Pani Izabela Wróbel oraz uczniowie Aleksander Ausz i Szymon Nowomiński wzięli udział w Narodowym Czytaniu powieści pt. „Przedwiośnie” S. Żeromskiego, zorganizowanym w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, rodziców, środowiska lokalnego oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Uczestnicy wydarzenia błyskotliwe  odczytywali pełne ekspresji dialogi i plastyczne opisy z „Przedwiośnia”. Nasi uczniowie doskonale wcielili się w role postaci rozprawiających o  politycznym i kulturowym kształcie  wolnej Polski. Nauczycielki zaprezentowały fragment przedstawiający rozterki duchowe młodego Baryki skonfrontowane z chrześcijańską filozofią reprezentowaną przez  księdza Anastazego. Udział uczniów w tym przedsięwzięciu spotkał się z bardzo życzliwym i entuzjastycznym przyjęciem organizatorów i uczestników. Każdy, kto przyniósł ze sobą egzemplarz powieści, mógł opieczętować swoją książkę okolicznościową pieczęcią upamiętniającą tegoroczną edycję Narodowego Czytania.

Zdjęcia wykonała Iga Ausz klasa 8c.

Skip to content